Bezpečnost ve výrobním prostředí

Již delší dobu úzce spolupracujeme s našimi partnery na zdokonalení zabezpečení firemních, výrobních a jiných industriálních prostor. Můžeme Vám nabídnout různá technologická řešení pro zlepšení bezpečnosti, od výstražného označení, přes ochranné pomůcky až po specializované zabezpečovací zařízení chránící zdraví zaměstnanců a technického vybavení společnosti.

Zabezpečení výrobní haly
Mezi nejčastěji využívané zabezpečení provozu výrobní haly nebo skladu, je upozornění zaměstnanců na blížící se vysokozdvižný vozík, nákladní auto či jiné vozidlo, které by je mohlo ohrozit na zdraví.

Ovládání výstražného systémů
Dalším oblíbeným prvkem je ovládání majáků, sirén a dalších prvků pomocí dálkového ovládání.

Kontrolní čidla
Navrhujeme a instalujeme čidla, která dokáží vyhodnotit různé stavy a informovat o změně konkrétní pracovníky. Častým použitím je odesílání informací o otevření únikového východu, bran apod. na mobilní telefon zodpovědné osoby.